Miedziak Policja bok radiowozu 112
Wyświetl artykuł

Nie jesteśmy obojętni

W ostatnich dniach pogoda zdecydowanie się pogorszyła. Niskie temperatury panujące na zewnątrz zagrażają życiu i zdrowiu nie tylko osób bezdomnych, ale także samotnych, starszych, nieporadnych życiowo czy będących pod wpływem alkoholu. Legniccy dzielnicowi i policjanci Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego na bieżąco zwracają uwagę wobec osób, które nie potrafią znaleźć sobie bezpiecznego noclegu. Pamiętajmy! Nie bądźmy obojętni na los innych.
Udostępnij
Wyświetl artykuł

Odblaskowe przedszkole – wspólna pogadanka o bezpieczeństwie służb mundurowych i GDDKiA

Policjantka z legnickiej drogówki w ramach programu poprawy bezpieczeństwa przede wszystkich pieszych na terenie powiatu legnickiego zorganizowała wspólnie z GDDKiA Wrocław oraz Państwową Strażą Pożarną w Legnicy spotkanie z dziećmi w Przedszkolu nr 10 w Legnicy. Funkcjonariuszka przybliżyła uczestnikom zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przypomniała o noszeniu odblasków. Po krótkiej teorii była praktyka, do której zaproszono Komisarza Lwa- maskotkę dolnośląskiej Policji, aby nauczył milusińskich prawidłowo przechodzić przez jezdnię. Każde dziecko zostało wyposażone w elementy odblaskowe ufundowane przez GDDKiA oraz Fundację KGHM Polska Miedź S.A.
Udostępnij
Wyświetl artykuł

NIEBIESKIE MIKOŁAJE W AKCJI…

,,Niebiescy Mikołaje’’ wraz z komisarzem Lwem – Maskotką Dolnośląskiej Policji na legnickim rynku obdarowywali słodkościami oraz drobnymi upominkami przechodniów. Policjanci oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej w strojach niebieskich Mikołajów od lat propagują wśród mieszkańców postawy prospołeczne. Pamiętajmy szczególnie w okresie przedświątecznym o osobach, którym możemy pomóc reagując na ludzką krzywdę. Poinformujmy odpowiednie służby nie bądźmy obojętni.
Udostępnij
Wyświetl artykuł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza przyznało odznakę „Przyjaciel Dziecka” Komendantowi Miejskiemu Policji w Legnicy

Wczoraj z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Komendant Miejski Policji w Legnicy insp. Leszek Zagórski wraz z uczennicą klasy policyjnej VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy otrzymali odznaczenia i wyróżnienia za wieloletnią pomoc i wsparcie akcji charytatywnych. z okazji. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
Udostępnij
Miedziak Policja sygnał policyjny radiowóz
Wyświetl artykuł

Ślisko i niebezpiecznie- lubińscy policjanci apelują o ostrożność i rozwagę na drogach

Lubińscy policjanci odnotowują coraz więcej zdarzeń związanych z warunkami pogodowymi. Główną ich przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Nawierzchnia drogi jest śliska, zwłaszcza w nocy i nad ranem. Mgła, opady śniegu czy marznącego deszczu, to najgorsze, co może nas spotkać na drodze. Apelujemy o rozsądek i rozwagę. Wystarczy tylko jedna sekunda, aby stracić przyczepność i panowanie nad pojazdem. Pamiętajmy, że to przede wszystkim od nas zależy nasze bezpieczeństwo.
Udostępnij
X
X