Wyświetl artykuł

Główny Urząd Statystyczny zbada nasze warunki życia

Główny Urząd Statystyczny w 2019 roku przeprowadzi w całym kraju statystyczne badania ankietowe dotyczące warunków życia. W wylosowanych gospodarstwach domowych będą miały one m.in. formę wywiadu bezpośredniego i telefonicznego. Głównym celem jest dostarczenie danych, porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ze względu na stosowaną metodologię i dotyczących wielu dziedzin.
Udostępnij
Wyświetl artykuł

Spotkanie z uczniami w Szkole Podstawowej w Rosochatej, dotyczące cyberprzemocy i mowy nienawiści

Funkcjonariusz z Wydziału do Spraw Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przeprowadził spotkanie z uczniami klas VI-VIII w Szkole Podstawowej w Rosochatej na temat cyberprzemocy, mowy nienawiści, „hejtu internetowego” oraz ochrony wizerunku w udostępnianych zdjęciach na portalach społecznościowych.
Udostępnij
X
X